Dutch Open Pitch and Putt

Dutch Open Pitch and Putt 2020 update

Dear players,

As we all know the Corona pandemic is influencing our whole life and everything we love including our beloved Pitch and Putt sport. As of the 11th of May the Netherlands has started reopening and the government has allowed us to start playing again. If all goes well starting  the 1st of July, tournaments with gatherings of a maximum of 100 persons are permitted.

Because the fact playing wasn’t allowed for months and many beautiful tournaments were cancelled, the course owner (host Dutch Open) and the PPBN want to do everything in their power to fulfill the need for players to play a beautiful tournament, by presenting (an adjusted) Dutch Open Pitch and Putt (August 21st – 23rd).

The accent will be on the word “adjusted”, because besides all the well-known Corona precautions, there are a few other things to take into account:

  • If all goes well starting the 1st of July, tournaments with gatherings of a maximum of 100 persons are permitted. To comply to these measures (taking in account non-playing volunteers/rules official) the Dutch Open will have a maximum of 90 entries
  • Because sponsors, including the host of the Dutch Open are experiencing many financial consequences, the total amount of prize money will be reduced from € 2700,- to € 1500,- divided into the following categories:
Gents Seniors Ladies
1st prize € 300,- 1st prize € 200,- 1st prize € 200,-
2nd prize € 200,- 2nd prize € 150,- 2nd prize € 150,-
3rd prize € 100,- 3rd prize € 100,- 3rd prize € 100,-
  • The number of international participants will be lower than normal due to international travel restrictions

What can be expected and what everybody has been lingering for is a fantastic tournament on the first Pitch and Putt Course in the Netherlands. The Pitch and Putt community will finally be reunited and be able to share their common passion for the game.

Off course the hospitality of Pitch and Putt Koekange will be, compliant to the Corona precautions, top-notch and we are looking forward to a great long weekend of beautiful Pitch and Putt.

If (due to the Corona precautions) / the adjusted tournament conditions you don’t wish to or can’t take part in the Dutch Open we totally understand that and there are no hard feelings. We do ask you kindly to cancel your registration asap by sending a message by going to the link: https://dutchopen.ppbn.nl/contact/

If you do want to play and register and you have not already done so, please do this asap. Because of all the preparation (and supplies to be purchased) registrations asap are very welcome.

To register go to the following link: https://dutchopen.ppbn.nl/registration/

We hope to see you soon!

PPBN-board

Pitch en Putt Koekange


Beste spelers,

De coronapandemie beheerst op dit moment ons leven en alle zaken die we lief hebben waaronder Pitch en Putt. Gelukkig mogen we in Nederland sinds 11-5 jl. weer spelen en zijn toernooien met verzamelmomenten van 100 man vanaf juli a.s. (vooralsnog) weer mogelijk.

Juist in tijden waarin spelen lange tijd niet mogelijk was en vele mooie toernooien werden geannuleerd, vindt zowel de baanondernemer (host Dutch Open) als de PPBN dat de spelers die zo hunkeren naar een mooi toernooi, recht hebben op een, al dan niet ietwat aangepast, Dutch Open (21 t/m 23 augustus).

De nadruk ligt wel op het woord “aangepast”, want buiten alle inmiddels gecommuniceerde bekende veiligheidsmaatregelen zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden en we jullie begrip voor vragen:

  • Onder de coronamaatregelen is het zoals het er nu uitziet vanaf 1 juli toegestaan verzamelmomenten van 100 man te hebben. Om hier ruim aan te voldoen en rekening te houden met de niet spelende vrijwilligers/scheidsrechter kent het toernooi maximaal 90 deelnemers
  • Doordat sponsoren, waaronder ook de host van het Dutch Open enorme financiële gevolgen ondervinden zal het totale prijzengeld voor dit jaar worden aangepast van totaal € 2700,- naar € 1500,- met de volgende verdeling:
Heren Senioren Dames
1e prijs € 300,- 1e prijs € 200,- 1e prijs € 200,-
2e prijs € 200,- 2e prijs € 150,- 2e prijs € 150,-
3e prijs € 100,- 3e prijs € 100,- 3e prijs € 100,-
  • De internationale opkomst zal door de reisbeperkingen helaas ook minimaal zijn

Wat men wel kan verwachten en waar iedereen naar hunkert is een fantastisch toernooi op de eerste Pitch en Putt baan van Nederland waarin we elkaar als Pitch en Putt gemeenschap weer “echt” gaan zien en onze gezamenlijke passie eindelijk weer kunnen delen.

Uiteraard zal ook de horeca van Pitch en Putt Koekange binnen de coronamogelijkheden top zijn en kijken we uit naar een lang weekend mooi Pitch en Putt spel.

Indien je o.a. door de Corona-beperkingen en/of de aangepaste toernooivoorwaarden niet wenst deel te nemen of kan deelnemen hebben we hier uiteraard begrip voor. We vragen je wel, indien je je al hebt opgegeven z.s.m. uit te schrijven door een bericht te sturen via deze link: https://dutchopen.ppbn.nl/contact/

Indien je wel wil meedoen en je nog niet inschreven hebt, doe dit dan z.s.m. Juist in deze tijd is een tijdige voorbereiding (o.a. inkoopkosten van de host en toernooi organisatie) uitdrukkelijk gewenst.

Inschrijven doe je via deze link: https://dutchopen.ppbn.nl/registration/

We hopen op jullie komst!

PPBN-bestuur

Pitch en Putt Koekange