Dutch Open Pitch and Putt

All posts in News

A message from the host of the Dutch Open (Pitch en Putt Koekange):

Friday 21-08 there will be a special menu for the participants and supporters of the Dutch Open. Reservations can be made until Friday 21-08 14:00:

 • Roti with chicken masala, beans and a boiled egg € 10,00
 • Plate salmon with steakhouse fries and salad € 12,50
 • Plate schnitzel with mushroom sauce Plate chicken satay, steakhouse fries and salad € 12,50

Saturday evening 22-08 we will host a BBQ available for € 12,50 p.p. This evening will be supported by 2 DJ’s. There will also be an opportunity to make music yourself, as a few acoustic guitars will be available. Feel free to bring your own musical instrument!

We’re going to have great party!


Een bericht van de host van het Dutch Open (Pitch en Putt Koekange)

Wij hebben voor vrijdagavond 21-08 een menu samengesteld voor de deelnemers en supporters van het Dutch Open. Aanmelden kan tot vrijdag 21-08 14:00 uur:

 • Roti met masala kip, boontjes en een gekookt ei € 10,00
 • Plate zalm met steakhouse friet en een salade € 12,50
 • Plate schnitzel met champignonsaus Plate kipsaté met satésaus, steakhouse friet en een salade € 10,00

Zaterdagavond 22-08 hebben we een BBQ voor € 12,50 p.p. Deze avond wordt ondersteund door 2 DJ’s. Ook is er de ruimte om zelf muziek te maken. Er zullen o.a. enkele akoestische gitaren aanwezig zijn, maar neem gerust je eigen instrument mee!

We gaan er samen een geweldig feest van maken!


Yesterday we presented the official polo for the Dutch Open 2020. Today the exclusive Dutch Open 2020 webshop has opened at https://www.balondirect.com/dutch-open. If you want to order something be quick; the webshop will only be opened for a week. We also like to remind you, if you want to play the Dutch Open 2020 and make sure you receive the exclusive polo, please register HERE before 17:00 today!


Gisteren presenteerde we de officiële polo van het Dutch Open 2020. Vandaag is de exclusieve Dutch Open 2020 webshop geopend op https://www.balondirect.com/dutch-open. Als je iets wil bestellen, doe dit dan snel; de webshop zal maar 1 week open zijn. Ook willen we je eraan herinneren, wanneer je mee wil doen met het Dutch Open 2020 en de exclusieve polo wenst te ontvangen, je je HIER vandaag voor 17:00 uur moet opgeven!


The organization of the Dutch Open proudly present the official Dutch Open 2020 polo designed by Balon Sportswear. All participants who have registered before Tuesday 07-07-2020 17:00 are guaranteed a polo. If you haven’t registered yet and you want to make sure you get a polo register HERE now! Also the next few days, a webshop will be openend with other exclusive Dutch Open merchandise, so please check our site regularly for updates.


De organisatie van het Dutch Open presenteert met trots het officiële Dutch Open 2020 polo ontworpen door Balon Sportswear. Alle deelnemers die zich voor dinsdag 07-07-2020 17:00 uur ingeschreven hebben zijn er zeker van dat ze een polo ontvangen. Als je je nog niet ingeschreven hebt en je wilt zeker weten dat je een polo bemachtigt, schrijf je dan HIER nu in! De komende dagen zal er ook een webshop met overige exclusieve Dutch Open merchandise geopend worden. Check onze website dus regelmatig op updates.


This week FIPPA announced the new Rules of Pitch and Putt whom are effective from 1 April 2020 for the period 2020 – 2024. This means that the Dutch Open 2020 will be played according to these new rules. To make sure that players are aware of the new rules, they can be downloaded or viewed HERE.

As for the player entries, registrations are going fast. At the moment of this message there are about 30 spots left. If you haven’t registered yet, do it HERE now!


Deze week heeft de FIPPA de nieuwe FIPPA-regels gepubliceerd, welke actief zijn vanaf 1 april 2020 voor de periode 2020 – 2024. Dit betekent dat het Dutch Open 2020 ook volgens deze regels zal worden gespeeld. Om er zeker van te zijn dat de spelers op de hoogte zijn van deze nieuwe regels, kunnen ze HIER bekeken en gedownload worden.

Wat betreft inschrijvingen gaat het rap. Op dit moment van schrijven zijn er nog ongeveer 30 plaatsen beschikbaar. Als je je nog niet ingeschreven hebt, doe het dan nu HIER


Dear players,

As we all know the Corona pandemic is influencing our whole life and everything we love including our beloved Pitch and Putt sport. As of the 11th of May the Netherlands has started reopening and the government has allowed us to start playing again. If all goes well starting  the 1st of July, tournaments with gatherings of a maximum of 100 persons are permitted.

Because the fact playing wasn’t allowed for months and many beautiful tournaments were cancelled, the course owner (host Dutch Open) and the PPBN want to do everything in their power to fulfill the need for players to play a beautiful tournament, by presenting (an adjusted) Dutch Open Pitch and Putt (August 21st – 23rd).

The accent will be on the word “adjusted”, because besides all the well-known Corona precautions, there are a few other things to take into account:

 • If all goes well starting the 1st of July, tournaments with gatherings of a maximum of 100 persons are permitted. To comply to these measures (taking in account non-playing volunteers/rules official) the Dutch Open will have a maximum of 90 entries
 • Because sponsors, including the host of the Dutch Open are experiencing many financial consequences, the total amount of prize money will be reduced from € 2700,- to € 1500,- divided into the following categories:
Gents Seniors Ladies
1st prize € 300,- 1st prize € 200,- 1st prize € 200,-
2nd prize € 200,- 2nd prize € 150,- 2nd prize € 150,-
3rd prize € 100,- 3rd prize € 100,- 3rd prize € 100,-
 • The number of international participants will be lower than normal due to international travel restrictions

What can be expected and what everybody has been lingering for is a fantastic tournament on the first Pitch and Putt Course in the Netherlands. The Pitch and Putt community will finally be reunited and be able to share their common passion for the game.

Off course the hospitality of Pitch and Putt Koekange will be, compliant to the Corona precautions, top-notch and we are looking forward to a great long weekend of beautiful Pitch and Putt.

If (due to the Corona precautions) / the adjusted tournament conditions you don’t wish to or can’t take part in the Dutch Open we totally understand that and there are no hard feelings. We do ask you kindly to cancel your registration asap by sending a message by going to the link: https://dutchopen.ppbn.nl/contact/

If you do want to play and register and you have not already done so, please do this asap. Because of all the preparation (and supplies to be purchased) registrations asap are very welcome.

To register go to the following link: https://dutchopen.ppbn.nl/registration/

We hope to see you soon!

PPBN-board

Pitch en Putt Koekange


Beste spelers,

De coronapandemie beheerst op dit moment ons leven en alle zaken die we lief hebben waaronder Pitch en Putt. Gelukkig mogen we in Nederland sinds 11-5 jl. weer spelen en zijn toernooien met verzamelmomenten van 100 man vanaf juli a.s. (vooralsnog) weer mogelijk.

Juist in tijden waarin spelen lange tijd niet mogelijk was en vele mooie toernooien werden geannuleerd, vindt zowel de baanondernemer (host Dutch Open) als de PPBN dat de spelers die zo hunkeren naar een mooi toernooi, recht hebben op een, al dan niet ietwat aangepast, Dutch Open (21 t/m 23 augustus).

De nadruk ligt wel op het woord “aangepast”, want buiten alle inmiddels gecommuniceerde bekende veiligheidsmaatregelen zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden en we jullie begrip voor vragen:

 • Onder de coronamaatregelen is het zoals het er nu uitziet vanaf 1 juli toegestaan verzamelmomenten van 100 man te hebben. Om hier ruim aan te voldoen en rekening te houden met de niet spelende vrijwilligers/scheidsrechter kent het toernooi maximaal 90 deelnemers
 • Doordat sponsoren, waaronder ook de host van het Dutch Open enorme financiële gevolgen ondervinden zal het totale prijzengeld voor dit jaar worden aangepast van totaal € 2700,- naar € 1500,- met de volgende verdeling:
Heren Senioren Dames
1e prijs € 300,- 1e prijs € 200,- 1e prijs € 200,-
2e prijs € 200,- 2e prijs € 150,- 2e prijs € 150,-
3e prijs € 100,- 3e prijs € 100,- 3e prijs € 100,-
 • De internationale opkomst zal door de reisbeperkingen helaas ook minimaal zijn

Wat men wel kan verwachten en waar iedereen naar hunkert is een fantastisch toernooi op de eerste Pitch en Putt baan van Nederland waarin we elkaar als Pitch en Putt gemeenschap weer “echt” gaan zien en onze gezamenlijke passie eindelijk weer kunnen delen.

Uiteraard zal ook de horeca van Pitch en Putt Koekange binnen de coronamogelijkheden top zijn en kijken we uit naar een lang weekend mooi Pitch en Putt spel.

Indien je o.a. door de Corona-beperkingen en/of de aangepaste toernooivoorwaarden niet wenst deel te nemen of kan deelnemen hebben we hier uiteraard begrip voor. We vragen je wel, indien je je al hebt opgegeven z.s.m. uit te schrijven door een bericht te sturen via deze link: https://dutchopen.ppbn.nl/contact/

Indien je wel wil meedoen en je nog niet inschreven hebt, doe dit dan z.s.m. Juist in deze tijd is een tijdige voorbereiding (o.a. inkoopkosten van de host en toernooi organisatie) uitdrukkelijk gewenst.

Inschrijven doe je via deze link: https://dutchopen.ppbn.nl/registration/

We hopen op jullie komst!

PPBN-bestuur

Pitch en Putt Koekange


As of today the registration for the Dutch Open Pitch and Putt 2020 is open! To register click HERE!

For the first time in history, the Dutch Open will be played at the birthplace of the Dutch Pitch and Putt sport: Pitch en Putt Koekange! Like last year, this media platform provides all the information around the 2020 edition of the Dutch Open. On this platform we will also honour the achievements of our heroes in the past and provide information about the history of this wonderful Pitch and Putt tournament.

In the coming weeks and months this platform will be provided with individual player information and regular tournament updates. So keep following us here and on Facebook: https://www.facebook.com/pitchenputt/.Vanaf vandaag is de inschrijving voor het Dutch Open 2020 geopend. Om je in te schrijven klik HIER!

Voor de eerste keer in haar geschiedenis zal het Dutch Open gespeeld worden op de geboorteplek van de Nederlandse Pitch en Putt sport: Pitch en Putt Koekange. Dit platform bevat, net als vorig jaar, alle informatie omtrent de 2020 editie van het Dutch Open. Op dit platform zullen we stilstaan bij de prestaties van onze helden in het verleden en de historie van dit geweldige Pitch en Putt toernooi. In de komende weken en maanden zullen we het platform aanvullen met individuele spelersinformatie en regelmatig updates plaatsen. Blijf ons hier en op Facebook volgen via: https://www.facebook.com/pitchenputt/.


From august 23 – 25 the Dutch Open will be played at Pitch & Putt Oirschot. Follow all the LIVE action from saturday and sunday HERE.

Van 23 t/m 25 augustus wordt het Dutch Open gespeeld op Pitch & Putt Oirschot. Volg HIER alle LIVE actie van zaterdag en zondag.


Friday august 23 the Dutch Open was opend with the traditional matchplay game. Marcel Ahuis won, by the defeating Rolf Kwant in the finale.

Op vrijdag 23 augustus werd het Dutch Open afgetrapt met de traditionele matchplay wedstrijd. Marcel Ahuis wist deze wedstrijd na een spannende finale tegen Rolf Kwant te winnen.


In THIS LINK you’ll find the draw and tee times for Saturday. In the same link you’ll also find the score board and score sheet overall. *Note that the draw may be subject to some changes, so please also check THIS LINK prior to the start of your round.

In DEZE LINK vind je de loting en starttijden voor zaterdag. In dezelfde link vind je ook het score board en score sheet overall. *Let op dat de flight indeling eventueel nog aangepast wordt, dus check voorafgaande aan je ronde nogmaals DEZE LINK.


Prior to the Dutch Open, Pitch&Putt Oirschot proudly announces: “The week of preparation”. In this week players, players and fans can get get acquainted with the course, participate in all kinds of events and benefit of exclusive “Dutch Open” deals:


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [292.34 KB]


Voorafgaande aan het Dutch Open presenteert Pitch & Putt Oirschot vol trots: “De week van de voorbereiding”. In deze week kunnen spelers en fans kennismaken met de baan, deelnemen aan allerlei evenementen en gebruik maken van exclusieve “Dutch Open” deals:


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [303.47 KB]